Asbestsanering van 3585m2 te Uden, Nederland

In samenwerking met Wouters Odiliapeel hebben wij 1680 m2 asbesthoudende golfplaten en 40 m2 asbesthoudende vlakke platen gesaneerd. Daarnaast hebben we 1465 asbestvrije golfplaten verwijderd en 400 m2 stalen dakbeplating gedemonteerd van deze stallen in Uden.